infolinka: 581 674 481

Návštěvní řád

Návštěvní řád Plovárny Hranice

Návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků Plovárny Hranice a letního koupaliště a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován. Každý návštěvník je povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců Plovárny.


Vstupenkový systém:

Pro návštěvníky bazénové haly a sauny je vstupní systém řešen samoobslužnými turnikety s mechanickou brankou pro imobilní občany s náramkovými čipy. Po zaplacení vstupného pro určitou službu je zákazník přes čipový systém puštěn jen do zaplacené služby. V případě, že je zaplněna max. hodinová kapacita, návštěvníci nebudou vpuštěni do doby uvolnění kapacity. ( Blokace pokladny pro danou službu ).

Čas v bazénové hale je měřen od vstupu do bazénové haly. V případě překročení návštěvního času doplatí zákazník za využitou službu. Doplatky cen jsou pevně stanoveny v závislosti na čase v softwaru pokladen. Pokladna pro všechny služby je ve vstupní hale Plovárny.


Pokladny:

Pokladny jsou umístěny ve vstupní hale v počtu 2 kusů. Prodávají vstupenky - bezkontaktní ČIP (karta nebo náramek). Bezkontaktní čip je vydáván na zálohu, která je vrácena při odchodu/vrácení čipu. U pokladen jsou 2 turnikety pro vstup/výstup a 1 mechanická branka pro imobilní občany.


Šatní skříňky:

Návštěvníci mají k dispozici šatní skříňky opatřené zámkem na klíček FAB. Po jejich použití při odchodu žádáme návštěvníky, aby nechávali skříňky otevřené.


VSTUP DO BAZÉNU JE POVOLEN POUZE V PLAVKÁCH NEBO V PLAVECKÉM ÚBORU.

Vhodným plaveckým úborem se rozumí plavky z nesavého přiléhavého materiálu nebo volné šortky nejlépe z nesavého materiálu s délkou max. do půli stehen a bez jakýchkoliv kovových doplňků a ozdob.


 • Děti do 1 roku věku nemají do bazénů přístup, děti od 1 do 3 let mohou do bazénů pouze v plavkách s přiléhavou gumičkou nebo ve speciálních plenkách.
 • Dětem mladším 10-ti let je přístup na bazén dovolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 • Při naplnění kapacity bazénů se vstup přes turnikety automaticky uzavře až do uvolnění dalších míst odchodem stávajících návštěvníků.
 • Do bazénů je zakázán vstup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami a nemocemi provázenými výtokem.
 • Do bazénů je zakázán vstup osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.

Povinnosti návštěvníků:

 • Před vstupem do bazénů jsou návštěvníci povinni se osprchovat a dodržovat osobní hygienu.
 • Před vstupem do šaten je návštěvník povinen se vyzout ve vyznačené vyzouvací zóně.
 • Zachovávat čistotu všech míst areálu Plovárny a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 • Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci ukládat v pokladně, jinak za jejich ztrátu provozovatel nenese odpovědnost.
 • Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo v pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu nebo majetku ostatních osob.
 • Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců Plovárny, mohou návštěvníci uplatňovat v pokladně nebo u vedoucího Plovárny.
 • Prodej jednorázových vstupenek končí 1 hodinu a 15 minut před uzavřením Plovárny a bazénovou halu je povinen návštěvník opustit 15 minut před ukončením provozní doby a celý areál nejpozději s uzavřením Plovárny.

V areálu Plovárny je zakázáno:

 • Chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek.
 • Rušit klid ostatních návštěvníků.
 • Vzájemně se potápět, srážet a házet do vody, běhat po ochozech a skákat z nich.
 • Volat o pomoc bez příčiny.
 • Znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 • Kouřit a konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách než k tomu určených.
 • Do bazénů je zakázán vstup osobám podnapilým nebo pod vlivem návykových látek.
 • Do bazénů je zakázán vstup se zvířaty.
 • Vstupovat do bazénů se žvýkačkou.
 • Vnášet do bazénové haly skleněné a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Vnášet do bazénů nafukovací předměty, ploutve, míče. Povoleny jsou pouze nafukovací rukávy a kruhy, vesta a plavecké brýle.

Atrakce:

Atrakce se obsluhují a pouštějí ze stanoviště plavčíka v závislosti na provozním řádu technologie a jejich spuštění nelze vymáhat.

V atrakcích dbejte zvýšené opatrnosti.

 • Chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek.
 • Tobogán
  Jízda na tobogánu, dojezdový bazén - řídí se provozním řádem umístěným přímo u atrakce, děti mladší 10-ti let mají na tobogán přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. Návštěvník je povinen zachovávat potřebné rozestupy dle světelné signalizace a dbát zvýšené opatrnosti.
 • Dětský bazén.
 • Relaxační bazén - divoká řeka, vodní číše, dnová masáž, stěnová masáž, vodní chrlič, vzduchové masážní lavice a masážní lehátka.
 • Plavecký bazén - délka 25m, 4 dráhy.
 • Whirpool.

Vyloučení z návštěvy z bazénové haly Plovárny:

Z areálu bazénů bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem.

Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo přímo Městskou policii a Policii ČR.

VĚNUJTE TEN SPRÁVNÝ DÁREK KE KAŽDÉ PŘÍLEŽITOSTI

Poukázka

Kde nás najdete?

Plovárna Hranice

Žáčková ul. 2042

/Stadion SK Hranice/


tel.: 581 674 481


Jízdní řádSpolupracujeme:

Mapa Mapa Mapa

Plovárna Hranice, Žáčkova ul. 2042 / stadion SK Hranice / tel.: 581 674 481 / tel.: 581 674 480 /plesnik@ekoltes.cz

Provozovatelem Plovárny Hranice je společnost EKOLTES Hranice, a.s. se sídlem Zborovská 606, 753 01 Hranice, IČ: 61974919, DIČ: CZ61974919

© www.svtgroup.cz

This HTML and CSS3 is valid!